Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

Toepasselijkheid

Alle door YOUR LIVIN vermelde productprijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, inclusief BTW.
De productprijzen zijn exclusief bezorg- en verzendkosten. De bezorg- en verzendkosten worden aan de bestelling toegevoegd.
Deze voorwaarden gelden voor iedere aankoop, offerte en overeenkomst tussen YOUR LIVIN en de klant waarop YOUR LIVIN deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
Door het plaatsen van een bestelling verklaart u dat u zonder voorbehoud akkoord gaat met de voorwaarden van YOUR LIVIN.
Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke goedkeuring door YOUR LIVIN worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen van kracht blijven.
Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden beschreven zijn eveneens van toepassing op de door YOUR LIVIN ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

De producten
De aangeboden meubelstukken en woonaccessoires van YOUR LIVIN worden zo duidelijk en waarheidsgetrouw mogelijk weergegeven door foto en tekst.
Op de website wordt duidelijk aangegeven wat u bij aankoop verschuldigd bent en wat uw rechten en verplichtingen zijn.

Levering
De leveringstermijn van de bestelling bedraagt uiterlijk 6 werkdagen na ontvangst van de betaling. Deze levertermijn is geen fatale levertermijn tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Wanneer er gekozen is voor de optie ‘bezorgen’ of ‘afhalen’ wordt er binnen 24 uur contact met u opgenomen om een afspraak te maken. Er zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden met uw wensen.
YOUR LIVIN doet haar uiterste best om de bestellingen zo spoedig mogelijk uit te leveren. Indien de levering vertraging oploopt, om welke reden dan ook, ontvangt u van YOUR LIVIN bericht. U heeft vanaf dat moment de mogelijkheid om de overeenkomst met YOUR LIVIN te ontbinden, door dit schriftelijk (per e-mail of per post) te melden aan de klantenservice van YOUR LIVIN (info@YOUR LIVIN.nl)

Transport & Kosten
Bij elke bestelling betaalt u verzendkosten. De hoogte van deze kosten is afhankelijk van het formaat, de omvang en het gewicht van de bestelling. De verzendkosten worden duidelijk vermeld bij het bestel overzicht dat u van YOUR LIVIN ontvangt.
Het risico tijdens het transport van het bestelde product is voor YOUR LIVIN. Nadat de producten door u in ontvangst zijn genomen, gaat het risico van het product op de klant over.

Retourneren
De koper heeft, conform de wet koop op afstand, het recht om de bestelling binnen 14 werkdagen na ontvangst (uitsluitend de gehele bestelling) te herroepen (annuleren), zonder aanbetaling van een boete en zonder opgave van redenen. Mits de artikelen in originele staat zijn.
Artikelen in de uitverkoop kunnen niet geretourneerd worden.
Artikelen ruilen kan binnen 14 dagen na ontvangst.
De verzendkosten zijn voor rekening van de klant.
Na ontvangst en goedkeuring van YOUR LIVIN over de staat van de producten, wordt binnen 14 dagen het verschuldigde bedrag teruggestort.

Klachten
Mocht er toch iets niet goed zijn dan kunt u na levering via e-mail of per post contact opnemen met YOUR LIVIN. Klik hier voor onze contact informatie.
Klachten moeten binnen 3 dagen na ontvangst volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij YOUR LIVIN. Mits YOUR LIVIN anders besluit.
De bij YOUR LIVIN ingediende klachten worden binnen een termijn van 10 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een onvoorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door YOUR LIVIN binnen de termijn van 10 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
Bij artikelen die u op eigen initiatief terugstuurt, komen de verzendkosten voor uw rekening. YOUR LIVIN is in dat geval niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens het vervoer.

Aansprakelijkheid
YOUR LIVIN is niet aansprakelijk voor eventuele tik-, zet- of drukfouten waardoor onopzettelijk een verkeerde verkoopprijs en informatie is gecommuniceerd. Indien dit zich voordoet, zal dit worden aangepast.

Privacy
YOUR LIVIN zal de persoonsgegevens van haar klanten en nieuwsbrief abonnees alleen gebruiken voor het verzorgen van bestellingen en eigen gebruik.

Klachtenservice
Alle correspondentie op basis van deze algemene voorwaarden dient plaats te vinden met:
YOUR LIVIN
Joke Smitstraat 5,
4003 ZG Tiel
info@YOUR LIVIN.nl